Bosh hisobchi

Ishning maqsadi
Buxgalteriya hisobi xizmatlaridan to’g’ri foydalanish

Vazifalar
– Boshqaruv hisobotlari va moliyaviy hisobotlarning aniq va o’z vaqtida bajarilishini nazorat qiladi
– moliyaviy ma’lumotlarning yaxshi tahlilini ta’minlaydi
– buxgalteriya nazorati bo’yicha tegishli tartiblarning qo’llanilishini ta’minlaydi
– byudjet va prognoz tadbirlarini uzluksiz boshqarish va qo’llab-quvvatlashni ta’minlaydi
– biznes operatsiyalari bo’yicha daromadlar va xarajatlar tendentsiyalari, moliyaviy majburiyatlar va kelajakdagi daromadlar bo’yicha tahlillar va maslahatlar
– Hisoblar jadvali va analitik hisoblar ro’yxati, o’tkazma xarajatlari va xarajatlarni hisobga olish ta’riflarining tegishli ravishda yangilanishini nazorat qiladi;
– buxgalteriya hisobidagi nomuvofiqliklar va tartibsizliklarni bartaraf etadi
– buxgalteriya nazorati protseduralarining joriy etilishi va bajarilishini nazorat qiladi;
– Soliqqa oid masalalarni kuzatadi va qo’llab-quvvatlaydi
– Barcha to’g’ridan-to’g’ri va bilvosita hisobotlarni ishlab chiqish, ish faoliyatini baholash va ketma-ketlikni rejalashtirish uchun javobgardir.

Talablar

Bilim, ko’nikma, tajriba va malaka

– Moliya funktsiyasida kamida 7 yillik ish tajribasi
– Ko’p millatli tashkilotda buxgalter sifatida muvaffaqiyatli ish tajribasini namoyish etadi
– Kuchli shaxslararo, aloqa, ommaviy nutq va taqdimot qobiliyatlari
– Rus tilini bilishi shart